Key Performance Indicator, yəni KPI azərbaycan dilinə Əsas Performans Göstəricisi kimi tərcümə olunur. KPI, şirkətlər daxilindəki bölmələrin, həmin bölmələrdə çalışan şəxslərin və…